Sök essä

Avancerad Sökning

Kemi

Laborationsrapport - Försurning

|

Laborationsrapport - Försurning

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: två laborationsrapporter om försurning....

Disktrasan- En nödvändig uppfinning

|

Disktrasan- En nödvändig uppfinning

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3.67

Description: Laborationsrapport på MVG- nivå...

titering

|

titering

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3.5

Description: Vi skulle genom syra-bas-titrering bestämma halten av en okänd natriumhydroxidlösning. ...

Vad är det som gör att degen jäser?

|

Vad är det som gör att degen jäser?

Typ av uppsats: Högstadieuppsats | Kategori: Kemi | Rating: 3.5

Description: En utförligt kemirapport som beskriver varför/hur en deg jäser....

månen och månförmörkelse

|

månen och månförmörkelse

Typ av uppsats: Högstadieuppsats | Kategori: Kemi | Rating: 1

Description: I can't find the name of your HOME directory /www/mvgplus/beta/files/temp.doc is not a Word Document. ...

Alkoholers egenskaper

|

Alkoholers egenskaper

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2.83

Description: Undersökning av alkoholens löslighet i vatten samt deras brännbarhet och lågfärg. Hitta en samband mellan alkoholmolekylernas struktur och ämnenas kokpunkt resp löslighet. ...

Klimatförändringar - Växthuseffekten och global dimming

|

Klimatförändringar - Växthuseffekten och global dimming

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Om växthuseffekten och global dimming/global fördunkling. Vad som händer med jorden pga dessa fenomen, vad som påverkar dem och förvärrar situationen.......

Albert Einstein

|

Albert Einstein

Typ av uppsats: Högstadieuppsats | Kategori: Kemi | Rating: 3.5

Description: Ett arbete om Albert Einstein. skrivet i årskurs 7 med mycket bra omdöme....

Magnesium

|

Magnesium

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Magnesium Fakta Kemiskbetäckning: Mg Atomnummer: 12 Atomvikt: 24,305 u Densitet: 1745 kg/m3 Kemisk serie: Alkaliska jordartsmetaller Smältpunkt: 649°C Kokpunkt: 1090°C [pic] [pic] Magn...

Kemi Kol C

|

Kemi Kol C

Kategori: Kemi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: Historien bakom Kol. Kol är ett grundämne som har funnits i många många år fast världen upptäckte det väldigt sent. Franske Antoine Lavoisier var den första mannen som undersökte och f...
Syndicate content