Sök essä

Avancerad Sökning

Teknologi

Kända tekniker

|

Kända tekniker

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Kända personer inom tecknikens historia Inledning och bakgrund Redan i början av 1800 talet hade man i samband med elektricitetsförsök observerat att en strömförande tråd kan upph...

Radions historia 5

|

Radions historia 5

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: Ett arbete av Elias Sheikh Innehållsförteckning Inledning 2 Radions Historia 2-3 Så fungerar Radion 4 Vad är en radiovåg? ...

Broar 2

|

Broar 2

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Broar En bro är ett byggnadsverk för trafikled över vattendrag eller landsänka. En hängbro hålls uppe av linor eller kablar som är spända mellan land. ...

GSM-Telefoni

|

GSM-Telefoni

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Innehålls förteckning Inledning 1 SYSTEM ÖVERSIKT 1.1 CME 20 nätverkselement 1.1.1 Växelsystemet 1.1.2 Basstationsystemet 1.1.3 Drift- och unde...

Motorn

|

Motorn

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Motorn Genomsnitt motorn består till mer än trehundra detaljer, som alla är beroende av varandra för att kunna fungera riktigt. Motoreffekt Förbränningsmotorn producerar genom att förbr...

Flygplan 1

|

Flygplan 1

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Flygplan Flygplanets konstruktion Flygplanets konstruktion är oerhört viktigt för att flygplanet överhuvudtaget ska lyfta. Flygplanet bygger på en helt annan ...

Luftskepp

|

Luftskepp

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: [pic] BAKGRUND Till att börja med är luftskeppet en vidareutveckling av luftballongen, som först på 1700- talet börjad...

Sveriges järnvagars historia

|

Sveriges järnvagars historia

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Sveriges Järnvägars Historia Av: Rasmus Hansson, SMTE1b Malmö Borgarskola 98-05-...

ABC-stridsmedel

|

ABC-stridsmedel

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Hur ABC-stridsmedel påverkar naturen ABC-stridsmedel är ett samlingsnamn som innefattar kärnvapen, biologiska- samt kemiska stridsmedel. Alla tre utvecklades under 1900-talet, men har endast anvä...

Broar 4

|

Broar 4

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 4

Description: Historia: De första broarna som byggdes var gjorda utav trädstammar och sten för att man skulle kunna ta sig över raviner och vattenforsar. Genom att binda fast trädstammar med varandra...
Syndicate content