Sök essä

Avancerad Sökning

Teknologi

Telefoni

|

Telefoni

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: IT samhället Telefonens utveckling Inledning Hur såg telefonen ut från början? Vad har telefonen för betydelse för i dag? Mobiltelefonen. Hur är det att allt...

Dragracing

|

Dragracing

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: [pic] Fakta: Dragracing är en motorsport där det går ut på att vinna olika en heat, där man kör två och två. Banan är en rak strecka på en kvarts enge...

Kända tekniker

|

Kända tekniker

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Kända personer inom tecknikens historia Inledning och bakgrund Redan i början av 1800 talet hade man i samband med elektricitetsförsök observerat att en strömförande tråd kan upph...

Radions historia 5

|

Radions historia 5

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: Ett arbete av Elias Sheikh Innehållsförteckning Inledning 2 Radions Historia 2-3 Så fungerar Radion 4 Vad är en radiovåg? ...

Broar 2

|

Broar 2

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Broar En bro är ett byggnadsverk för trafikled över vattendrag eller landsänka. En hängbro hålls uppe av linor eller kablar som är spända mellan land. ...

GSM-Telefoni

|

GSM-Telefoni

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Innehålls förteckning Inledning 1 SYSTEM ÖVERSIKT 1.1 CME 20 nätverkselement 1.1.1 Växelsystemet 1.1.2 Basstationsystemet 1.1.3 Drift- och unde...

Motorn

|

Motorn

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: Motorn Genomsnitt motorn består till mer än trehundra detaljer, som alla är beroende av varandra för att kunna fungera riktigt. Motoreffekt Förbränningsmotorn producerar genom att förbr...

ABC-stridsmedel

|

ABC-stridsmedel

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Hur ABC-stridsmedel påverkar naturen ABC-stridsmedel är ett samlingsnamn som innefattar kärnvapen, biologiska- samt kemiska stridsmedel. Alla tre utvecklades under 1900-talet, men har endast anvä...

Flygplan 1

|

Flygplan 1

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3

Description: Flygplan Flygplanets konstruktion Flygplanets konstruktion är oerhört viktigt för att flygplanet överhuvudtaget ska lyfta. Flygplanet bygger på en helt annan ...

Luftskepp

|

Luftskepp

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: [pic] BAKGRUND Till att börja med är luftskeppet en vidareutveckling av luftballongen, som först på 1700- talet börjad...
Syndicate content