Sök essä

Avancerad Sökning

Teknologi

Kameran

|

Kameran

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 3.5

Description: Kameran av Joel Backlund Det låg några bilder på en olika kameror, men vi var tvu...

Radions historia 2

|

Radions historia 2

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 1

Description: RADIOS HISTORIA Ordet radio kommer från latinska ordet ra´dius, som betyder stråle. I dagligt tal har ordet kommit att bli en benämning på en apparat, som kan ta...
Syndicate content