Sök essä

Avancerad Sökning

Teknologi

Kamerans historia

|

Kamerans historia

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 5

Description: Kamerans Beskrivning: Kamera, apparat för framställning av fotografiska bilder, i princip en ljustät låda vars ena sida en ljuskänsligfilm är placerad och i vars motstående sida det finns en...

Radions historia 3

|

Radions historia 3

Kategori: Teknologi | Typ av uppsats: Gymnasieuppsats | Rating: 2

Description: Hur meddelade man varandra innan elektronikens intåg? Att snabbt få fram information har alltid varit något människan har eftersträvat. Innan radio, telefon etc. var uppfunnet så var...
Syndicate content